A figyelem ereje és az ítélőképesség szerepe a hiteles szellemi úttal járó próbatételeken való felülemelkedésben

Spirituális tesztek, próbatételek:

A szellemi úton a spirituális próbák elkerülhetetlenek. Ha fejlődni akarunk, előbb vagy utóbb, bizonyos megpróbáltatások elé leszünk állítva.  Amennyiben tudunk létezésükről és azok különböző megnyilvánulási módjairól, könnyebben felismerhetjük, ha egy spirituális teszttel találkozunk, így sikerrel túlléphetünk rajta.

A spirituális tesztek mindig, egy új tudatszintre való felemelkedés előtt jelentkeznek. A spirituális tesztek gyakorlatilag a szellemi fejlődésünket célzó lehetőségek.

Miután bizonyos tapasztalatokkal gazdagodtunk és egy bizonyos megismerési szintet elértünk, következik a teszt, amellyel bebizonyíthatjuk, hogy az adott tapasztalatokat ténylegesen megértettük. A tesztek első sorban megmutatják a valós szellemi szintünket, másrészt esélyt kapunk arra, hogy egy magasabb szintre lépjünk.

Ha egy bizonyos szinten érkezik a teszt, ez annak a jele, hogy az adott szellemi szinten még nem léptünk túl. Például, ha egy adottságunkat illetően vagyunk letesztelve, ez azt jelezheti, hogy az adott tulajdonságunkat meg kell erősítenünk.

A spirituális úton a tesztek bizonyos küszöböket jelölnek, amelyeken túl kell lépnünk. Ezek a küszöbök fejlődésünk folyamatának megértésében hasznosak, segítenek látni, hogy az erőfeszítések ellenére miért nem jutottunk el egy újabb fejlődési szintre, másrészt segítenek megérteni, hogy hogyan sikerült a fejlődés egy magasabb szakaszára lépnünk. Ahhoz, hogy egy adott küszöbön túllépjünk, szükséges, hogy egy ideig sokkal erősebb és fókuszáltabb erőfeszítéseket tegyünk, mint előtte.

A korábbi erőfeszítéseink hoztak közelebb az új szinthez, de függetlenül attól, hogy milyen mértékben közeledünk ehhez, ha a szükséges szellemi ugrást nem tesszük meg, mindig fennáll annak a veszélye, hogy visszaesünk egy jóval alacsonyabb tudatszintre. Tehát a küszöb, amiről beszélünk egy alappont, amely számunkra az eddigi előrehaladásunkat mutatja. Pontosan abban a pillanatban nyilvánul meg, amikor megjelenik a spirituális teszt.

Képzeljük el most, hogy egy vízszintes vonalat húzunk, ami a küszöböt jelöli: ez alatt van a normálisnak vélt szintünk, és fölötte van az, ami egy teszten való sikeres túllépést jelenti.  Mondjuk ebben az esetben, ez a szint egy rossz szokásunkon, például a dohányzáson való túllépésünknek a szintjét jelzi. Minden erőfeszítés, amelyet célirányosan végzünk, felhalmozódik, és közelebb visz a kitűzött cél vonalához, vagyis a dohányzásról való leszokáshoz. Azonban, ha ezt az utolsó erőfeszítést nem tesszük meg, a küszöb vonala alatt maradunk, és mindig fennáll annak az esélye, hogy visszatérjünk az adott rossz szokáshoz. Az autentikus szellemi út egyik fő sajátossága, a folyamatos átalakulás. A folyamatos átalakulásnál azonban fontos, hogy a szellemi gyakorlatainkat folyamatosan, fejlődésünkkel arányos mértékben felülírjuk. Nem lehetséges, hogy a szellemi átalakulásunkra végzett erőfeszítés, azonos legyen a szellemi útra való lépésünkkor megtett erőfeszítésekkel, ha folyamatosan fejlődni akarunk, állandó módon kell fokozni a szellemi erőfeszítéseket. Ez nem jelenti feltétlen azt, hogy időben többet kell szánnunk a szellemi gyakorlatokra, hanem, hogy sokkal nagyobb intenzitással és tudatossággal kell dolgoznunk.

A figyelem ereje a szellemi átalakulás útján

Itt visszatérünk a figyelem fontosságára. A figyelem hatalma adja azt az összpontosítást, erőt és abszolút szükséges intenzitást, hogy ezek az átalakulások létrejöhessenek. Ez olyan folyamat, amely a szellemi út során folyamatosan tart. Az elején sokkal nyilvánvalóbb, azonban, ahogyan az úton előrehaladunk, ezek a küszöbök egyre szubtilisabbá válnak. A próbákon való sikeres túljutás, vagy bukás ténye, nagymértékben befolyásolja a megnyilvánulási, fizikai szintünket, azt a szintünket, amelyről leginkább vagyunk tudatosak, és amelynek a legnagyobb figyelmet szenteljük.Ha újra megnézzük a dohányzás példáját, amikor még a küszöb alatti szinten tartózkodunk, a környezetünkben mindenki látja, hogy ez a rossz szokás, nyilvánvaló módon rossz hatással van ránk, merthogy ennek a fizikai testre való negatív hatásai láthatóak. Abban az esetben, amikor egy adott tesztnek a küszöbe mentális szinten jelentkezik, káros hatása kevésbé nyilvánvaló számunkra (mindazon túl, hogy valójában, ugyanolyan káros, csak a megnyilvánulása szubtilis).

Több éves szellemi út, szubtilisabb küszöbök…

Ha már több éve vagyunk a szellemi úton, a küszöbök egyre szubtilisabbak. Egy példa, ami ellentétes a dohányzás példájával, lehet küszöb egy adott meditációs szinten való túllépés is. Az új szintünk egy sokkal fejlettebb tudatszint lehetne, összehasonlítva a jelenlegi tudatszintünkkel, azonban egy magasabb perspektívából ez az új szint szintén csak egy behatárolt szellemi szint, összehasonlítva a extatikus tudatszint állapotaival, amelyet a jógában Szamádi néven emlegetnek. Egy példa, ami valahol a két véglet közt áll, lehetne egy behatároltságunkon, pl. az elmének a türelemmel kapcsolatos tendenciáján való felülemelkedése. Annyira nem nyilvánvaló, hogy a türelem hiánya rosszat tesz nekünk, ezért, hosszú időn keresztül türelmetlenek maradunk, más szóval ezen a tudatszinten maradunk, miközben számunkra ez egy erőteljes korlát. Szükséges, hogy szembetaláljuk magunkat egy meglehetősen hosszú ideig tartó tapasztalattal, ami elég intenzív ahhoz, hogy az adott tesztnek a küszöbét átlépjük,(pl. ha valamire nem csupán, 10, vagy 20 percet kell várnunk, hanem akár 10-20 órát, vagy több napot).

A Figyelem és Tudatosság Ereje:

Ha elég figyelemmel és tudatossági erővel rendelkezünk, és képesek vagyunk az adott tapasztalat erősségét függőleges irányba terelnünk, képessé vállunk túllépni az adott küszöböt, és végérvényesen megszabadulunk a korlátunktól. Ha egyszer sikerült ezt megvalósítanunk, miután áthaladtunk az adott küszöbön, és ténylegesen megérkeztünk egy új tudatszintre, nem lesz szükség arra, hogy újra levizsgázzunk.

Természetesen életünk során folyamatosan megjelennek azok a helyzetek, ahol használnunk kell az új képességünket, azonban ez nem jelent számunkra olyan kihívást, mint a múltban.

A spirituális tesztek az aspiráció megerősítésének eszközei:

A spirituális tesztek az aspiráció megerősítéséhez kellenek és, hogy ösztönözzék a spirituális úton lévőt. A spirituális tesztnek a fogalma ugyanakkor egy mód, hogy megértsük a rosszat. A rossz azért létezik, hogy bennünket teszteljen, és, hogy lehetőséget biztosítson a fejlődésre.

„ tedd, hogy minden kísértés és minden spirituális teszt örökre eltűnjön, és biztos lehetsz abban, hogy egyetlen emberi lény sem fog felszabadulni” mondta valamikor egy nagy bölcs.

A tesztek fajtái:

Több fajta teszt létezik, amellyel szembetaláljuk magunkat. Ha jobban megismerünk néhány fő tendenciát, amely módon mi tesztelve vagyunk, megszülheti bennünk annak a vágyát, hogy több figyelmet fordítsunk bizonyos jellegekre, amikor az szükséges. A spirituális út kezdetén, a tesztek sokkal nyilvánvalóbbak, és ahogyan fejlődünk, a tesztek sokkal szubtilisabbá válnak. Ezek megnyilvánulhatnak fizikai szinten (éhség, fájdalom, betegség, gyengeség formájában) és értelmi szinten (kétség, félelem, vagy fantázia formájában). Spirituálisabb szinten a tesztek jóval szubtilisabbá válnak.(az egó tesztje, a szellemi gőg, vagy a paranormális erő tesztje).

A Kétely:

A szellemi úton létező legnagyobb teszt, a kétely. Valójában ez a hitnek a tesztje, amely akkor jelenik meg, amikor a szellemi aspiráció intenzitása lecsökken. A kételynél megjelenik  az a tendencia, hogy megálljunk és azt gondoljuk, hogy ez egy tévedés volt, amikor megállunk a kétely felerősödik. Amikor a kétellyel van dolgunk, hajlamosak vagyunk elkerülni azoknak az embereknek a társaságát, amelyeknek nincsenek kételyeik. A kétely, az eredmények tesztje. Ha van eredményünk, nincs kételyünk. Sok ember nem kezeli helyesen a hitet, vagyis ez azt jelenti, hogy ők a vak hitre összpontosítanak, és nem az eredményekre. Ezeknek igazából sohasem volt egyetlen fontos megvalósításuk sem. A hit célja, hogy kinyissa számunkra az ajtókat, és utána a megjelenő eredmények hatására a hit álakul bizonyossággá.


A Kísértés:

A kísértés az akaraterő szellemi tesztje. A kísértések akkor jelennek meg, amikor erőteljes vágyakat nyilvánítunk ki. Ezeken csak akkor lehet túllépni, amikor már nem akarunk megalkuvást kötni. A kompromisszumok gyengítik az akaraterőt, és arra determinálnak, hogy  az isteni tervtől eltérjünk. A megoldás az, hogy az egyéni akaratot törekedjünk folyamatosan az isteni akarat szférájába integrálni.

A Gőg:

Az alázat tesztje. A gőg, az önkép megvédésének módja. Átformálásának módszere a csodálat állapot kifejlesztése. Minél nagyobb a tudatszintünk, annál könnyebben fogjuk érzékelni az univerzum és mindennapjaink csodáit.

A spirituális telítettség:

Mindenik szellemi megpróbáltatás, más szóval minden kísértés, amellyel egy adott pillanatban szembetaláljuk magunkat, a Mindenható terve, belső világunkban ezeken keresztül valósul meg a jó, vagy a rossz túlsúlya. Majdnem minden spirituális próba, azért jelenik meg, hogy a szellemi aspiráns belső átalakulásának folyamatait felgyorsítsa, és amikor sikeresen túllépett az adott szellemi teszteken, bizonyos okkult rejtélyekbe kap beavatást.

Az adott spirituális próbán való sikeres túllépés következtésben, fejlődésünket rövid időn belül egy háromszoros erejű szellemi fejlődés kíséri.Minden sikeres teszt egy lecke, amelyben az aspiráns a szellemi megértés során egy magasabb tudatszintre emelkedik.

Egy spirituális teszt sikerrel való legyőzése maga után vonja:

·        Bizonyos belső kvalitások dinamizálódását

·        A jó irányába való transzformáló erő felerősödését

·        A valóság víziója fölötti módosulást, amely a szellemi érettség állapotáig vezet

·        Spirituális törekvéseinkben a negatív, bomlasztó befolyások elleni védettséget

·        A siker energiáival való rezonancia felerősödését. Ezek az energiák a mi belső mindenségünkben felhalmozódnak és a jövőbe segítenek a spirituális próbatételek túllépésében.

A sikeresen felismert és megoldott szellemi próbák jelzik a szellemi úton lévő emberi lény belső transzformációjában való előrehaladást. Megértve annak tényét, hogy a szellemi úton a tesztek elkerülhetetlenek és szükségesek, fontos, hogy amikor megjelennek, éberséggel és örömmel szemléljük és azon a tényén alapuló bölcs és optimista hozzáállással, hogy minden nehéz pillanat egy rendkívüli lehetőség a szellemi növekedésre.

Forrás: www.yogaesoteric.net

Kategória: Ezoterikus cikkek