ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI BEAVATÁS A JI-CSING TITKOS HAGYOMÁNYÁBA

A tanfolyam keretén belül az emberiség egyik legfontosabb ezoterikus hagyománya, a Ji-Csing egy teljesen új szemszögből kerül bemutatásra, amely egyesíti a keleti bölcsesség hagyományos látásmódját és a multidimenzionális geometriára (azaz a holografikus architektúrára) vonatkozó legfrissebb tudományos felfedezéseket. A Ji-Csing egy valóságos “időgép”, melynek segítségével tudatunkat az idő energiáinak legmélyebb dimenzióiba tudjuk kivetíteni. INTEGRÁL JÓGA iskolánk egységesítő felfogásába illeszkedik bele az a szellemi iránymutatás, amelynek alapja egy olyan titkos kód, mely a szinkronicitás elvét követve adott kifinomult idődimenziókban és ciklusokban bármely jótékony cselekedet visszhangjait és hatásait (a cselekedet végrehajtásának kezdetét megelőzően) kézzelfoghatóvá teszi.

tao

Az előadások során – melyek lépésről lépésre mutatják be az idő multidimenzionális energiájának alapvető rejtélyeit, azon energiáét, amely az egész univerzumot egy holografikus és fraktál szerkezetbe strukturálja – a résztvevők többek között az alábbiakba nyernek majd beavatást:

az időbeli rezonancia-jelenségek rejtélye, amelyek lehetővé teszik a rejtélyes szinkronicitás jelenségek megnyilvánulását, és kódolva (vagy beprogramozva) megtalálhatók valamennyi megnyilvánult jelenségben, bele értve az élet titkos kódját is (a genetikai kódot).

az idő rejtélyes energiájához kapcsolódó harmóniák és a 64 lényegi szimbólum alapvető ábécéjének szent geometriája, amely leírja a teljes időbeli megnyilvánulást és lehetővé teszi, hogy megfejtsük a Teremtő Isteni Örökkévalósághoz, valamint a lényükben lakozó Felsőrendű Isteni Önvalóhoz (ATMAN) vezető közvetlen utakat; ezoterikus és gyakorlati jellegű összefüggések más spirituális hagyományokkal (indiai tantrizmus, KALACHAKRA TANTRA, sivaizmus stb.)

az úgynevezett „időparadoxonok” élő (a közvetlen és konkrét megélés által megvalósuló) értelmezése, amikor a múlt, a jelen és jövő kölcsönösen – multidimenzionális módon – kapcsolódik egymáshoz – az univerzum 64 lényegi állapotának rejtélye, amely állapotok az idő energiájának 64 szubtilis dimenziójával (alrétegével) vannak összefüggésben

a Ji-Csing segítségével megvalósuló helyes integrálódás a ciklusok és ritmusok időbeli archetipikus rezonanciáiba és harmóniáiba, ami által végbemegy a kozmoszt és az embert éltető titkos alkímia; gyakorlati alkalmazások, melyek segítségével megvalósul és könnyebbé válik az idő transzcendálása és lényünkben a teremtő Isteni Örökkévaló fokozatos kinyilatkozása images-1

– az univerzum fejlődésének “idő hulláma” és okkult kapcsolata a bolygónk szintjén és a kozmikus szinten megnyilvánuló TATTVIKUS ciklusokkal, melyek formát adnak az anyagnak és az antimateriának is; eddig még bemutatásra nem került gyakorlati alkalmazások – az univerzum emanációjának és visszaszívódásának kifinomult mechanizmusai az isteni Egység lényünkben történő kinyilatkoztatásának céljából, az egész teremtés abszolút és primordiális eredete (oka); gyakorlati alkalmazások a taoista szexuális alkímia területéről

– a KARMA törvénye okkult mechanizmusainak mély, spirituális (átalakító és felszabadító erejű) megismerésének és életünkben történő alkalmazásának titkos módozatai; olyan tudás, amelynek segítségével egyéni létezésünkben a KARMA törvényének szinte kérlelhetetlen és merev megnyilvánulásának helyébe (amely a hétköznapi emberre jellemző) e törvény „rugalmasabb”, kevésbé kényszerítő működése lép azáltal, hogy az isteni szinkronicitás bizonyos rejtélyes jelenségeibe mélyebben illeszkedünk bele, és így (a beavatottak esetében) az ok és okozat merev törvényét a makrokozmikus harmónia az emberi lényben megvalósuló multidimenzionális és fraktál „tükröződése” váltja fel.

A tanfolyamot Adinathananda, szellemi Vezetőnk egyik legrégebbi tanítványa tartja, akinek szellemi munkája nagyon sokoldalú. A következő nagyon mély és spirituális tanfolyamok szellemi szerzője: Kashmíri Shivaizmus, Enneagramm, Tantrikus Alkímia, Tao Te King ezoterikus magyarázó és értelmező kurzus. Ugyanakkor több spirituális könyv szerzője.

A tanfolyam első hétvégéje október 23-25. Helyszín: Ezoterikus Integráljóga Központ, Bp. Stáhly u. 13. II. Emelet (Blahánál a Corvin mögött) A program (előreláthatóan):images-4 Október 23. péntek: 18.00 – 21.00 Ingyenes Nyitó előadás

Október 24 szombat: 10.00 – 13.00 tanfolyam 13.00 –  15.00 szünet 15.00 – 18.00 tanfolyam 18.00-19.00 szünet 19.00 – 21.00 tanfolyam

Október 25. vasárnap: 10.00 – 13.00 tanfolyam 13.00 –  15.00 szünet 15.00 – 18.00 tanfolyam 19.00 – 21.00 bónusz: válaszok a felmerülő kérdésekre

Jelentkezési határidő és részvetéli díj befizetése: október 15. Részvételi díj: 16. 000 Ft. Jelentkezni lehet e-mailben (fischerszl@gmail.com), telefonon (30 430 4360), az oktatóknál és a recepción. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! A Szervezők   Ÿ