JÓGAISKOLÁNK FONTOS SPIRITUÁLIS KINYILATKOZÁSAI

 1.    Az okkult Rezonancia-állapot rejtélye

Az okkult Rezonancia-állapot misztériumát Jézus nyilatkoztatta ki egyszerű, de jelentőségteljes szavaival (melyek a nyitottak számára nagy fontossággal bírnak): Annak, akinek van (felébresztve magában a rejtett rezonancia állapotot a Világegyetem végtelen forrásainak energiájával), még több adatik (a világegyetem kimeríthetetlen forrásainak pozitív energiáival való rezonancia révén több energia gyűlik lényébe, és ezáltal több lesz neki). Annak, kinek nincs (aki nem ébresztette fel a rejtett rezonancia állapotot az Univerzum végtelen forrásainak energiáival), elveszti azt is, amije van (más szavakkal, mivel hiányzik a rejtett rezonancia állapotot az Univerzum végtelen forrásainak energiáival, az emberi lény elveszti a lehetőségét annak, hogy részesüljön a jótékony erők által nyújtott a kifinomult energiákból, impulzusból, támogatásból).

2.    A Rezonancia okkult törvényének misztériuma

A Rezonancia okkult törvényének misztériuma lehetőséget ad mindenki számára, hogy felfedezze: az Atyaisten egész teremtésében MINDEN OKKULT REZONANCIA.

3.    Az okkult holografikus elv misztériuma

Az okkult holografikus elv rejtélye megengedi számunkra, hogy meghökkenve és örömmel felfedezzük azt, hogy az egész teremtés és Isten megnyilvánulása – egy analógiával élve – olyan, mint egy óriási „hologram”, melynek minden egyes eleme integrálódik az Egészbe, és az Egész egyidejűleg jelen van, illetve tükröződik minden részben. Ily módon mindannyiunk egy rész vagyunk, ami visszatükrözi a nagy egészet, és a nagy egész végtelenül tartalmaz minden részt.

4.    A Makro- és mikrokozmosz közti leírhatatlan megfeleltetés misztériuma

A titokzatos tükröződés és leírhatatlan megfeleltetés misztériuma, mely minden lény mikrokozmosza és a Makrokozmosz között létezik, lehetővé teszi, hogy közvetlen tapasztalaton keresztül felfedezzük, hogy a mi lényünk egy rész, mely folyamatosan a nagy Egész által integrált és átölelt, és ez a nagy Egész tükröződik a mi belső univerzumunkba, mint részbe. Meghökkenéssel fedezzük fel, hogy abszolút minden tükröződik a részben, amik mi mindannyian ténylegesen vagyunk. Kelet nagy jogi-i és bölcsei ezt a csodálatos valóságot a következő szavakkal fejezték ki: „Ami itt van (lényem mikrokozmoszában), ugyanakkor mindenütt megtalálható (az egész Makrokozmoszban). Ami itt nincs (lényem mikrokozmoszában), sehol sincs (az egész Makrokozmoszban).

5.    Cselekedetünk gyümölcseinek az Atyaisten felé történő felajánlásának rejtélye

Cselekedetünk gyümölcseinek az Atyaisten (vagy Siva, vagy a 10 nagy Kozmikus Erő bármelyike) felé történő felajánlása (a kötetlen és teljes odaajándékozás) lehetővé teszi, hogy megtapasztaljuk a Jivanmukta (spirituálisan felszabadult személy) állapotot, és teljesen megszabadít azon „láncok” hatásaitól, melyek tevékenységeinket követik. Ha mindig így cselekszünk – felajánlva összes fontos tevékenységünk gyümölcseit az Atyaistennek (vagy a Nagy Kozmikus Erők egyikének, ill. Sivának) -, nem lesznek jővőbeli következményei (későbbi hatások, karmák) tetteinknek.

6.    A 10 Nagy Kozmikus Erő rejtélye

A 10 Nagy Kozmikus Erő rejtélye lehetővé teszi számunkra, hogy egy kimondhatatlan közösségi és rezonancia állapotba kerüljünk a 10 Nagy Kozmikus Erő hatalmas és rejtélyes erőszférájával– a tantrikus hagyomány által ismert Dasha Maha Vidyákkal, az alapvető energiákkal, melyen keresztül Isten megnyilvánítja Önmagát a Teremtésében. Ezek a Kozmikus Erők a megnyilvánulás alapvető energiái, amelyek felépítik a Világegyetem szerkezetét úgy, ahogy azt megtapasztaljuk. Lássunk egypár példát a Maha Vidyákra: Káli – az idő és átalakulás nagy kozmikus ereje; Bhuvaneshwari – az Tér és az abszolút tudás nagy kozmikus ereje; Dhumavati: a teremtő Űr nagy kozmikus ereje; Matangi: a bölcsesség és az univerzális rend nagy kozmikus ereje, stb.

7.    Az áldás művészetének rejtélye

Az áldás és az önáldás művészetének rejtélye megengedi nekünk, hogy közvetlenül az Atyaisten kegyelmét kérjük egy másik élőlény vagy önmagunk számára. Az áldás művészetének gyakorlása révén nagy esélyünk van közvetlenül meggyőzni önmagunkat az Atyaisten létezéséről.

8.    Az okkult „villámhárító módszer” rejtélye

Az Atyaisten mindenható és meghatározó akaratát megidéző ”villámhárító módszer” rejtélye lehetőséget ad minden élő embernek, aki ezt a jellegzetes módszert alkalmazza, hogy érezze kimondhatatlanul belső univerzumában az Atyaisten ellenállhatatlan, rejtélyes, mindenható és rendkívüli akaratának a megnyilatkozását.

9.    A jótékony transz-állapot rejtélye

Különböző jótékony és teljes transzállapot fokozatos indukciójának rejtélye megengedi a felébredését annak a képességnek, hogy egy teljes, mély és kimondhatatlan módon kommunikáljunk bizonyos párhuzamos mennyei világokkal, melyek az ún. „háttér világokban”, az asztrális világegyetemben léteznek.

10. A szexuális kontinencia rejtélye

A szexuális kontinenciával való szeretkezés rejtélye lehetővé teszi a test normál hőmérsékletén megvalósuló biológiai transzmutációt, melynek során a nemi potenciát egy óriási energiává alakul át, melyet utólag belső mikrokozmoszunk felsőbb szintjeire szublimálhatunk azon célból, hogy jótékony specifikus átalakulásokat hozzunk létre.

11. A belső okkult alkímia rejtélye

A belső rejtett alkimia rejtélye megengedi, hogy felfedezzük közvetlen tapasztalat által azt, hogy néhány vegyi elem testhőmérsékleten biológiailag át tud alakulni más vegyi elemé. Ez a belső folyamat hatalmas, belső univerzumunkban való energia-felszabadulással jár, mely irányítható és fókuszálható úgy lényünk láthatatlan rétegeibe, mint a saját mikrokozmoszunkat alkotó rejtélyes kifinomult testünkbe.

12. A jóga-testtartások (ászánák) rejtélye

A különleges testtartások (szanszkritban: ászánák) rejtélye felfedi (gyakorláson keresztül) azt, hogy mindegyik testtartás igazából egy hozzáállás, mely egy jótékony hajlamot (egy csodálatos belső állapotot) vált ki, a felfokozott rezonancia rejtélyes folyamatai révén, mely a jógi mikrokozmosza és a Világegyetem között jön létre.

13. Az erotikus testtartások rejtélye, melyek aktiválják az emberi lény kifinomult erőközpontjait (csakrák)

Az erotikus testtartások rejtélye (testtartások, melyek ismeretek a tantrikus beavatottak számára és nagyon részlegesen vannak kifejtve a híres Káma Szutrában), könnyen megközelíthető egy olyan férfi és egy nő számára, akik szeretik egymást, és akik párkapcsolatban vannak egymással. Ez a rejtély felfedi azt, hogyha helyesen gyakorolják ezeket az erotikus pozíciókat (az energiaáramlásra való kielégítő értelmi összpontosítással), akkor a szerelmesek mikrokozmosza és a világegyetem jótékony végtelen energia-forrásai között okkult rezonancia folyamatok jönnek létre. Ezek a speciális erotikus pózok, melyeket a szerelmesek  kontinens szeretkezés közben, átlényegítéssel és imádattal gyakorolnak, spontánul elsöprő, ellenállhatatlanul intenzív, euforikus, erotikus öröm állapotot okoznak, valamint a két szerelmes kifinomult erőközpontjainak (csakrák) harmonikus aktiválódását idézik elő. Ez a nagyra becsült tantrikus titok fokozatosan rávezet a csakrák teljes felébresztésére, beleértve a leglényegesebb ezerszirmú lótuszt – Szahaszrarát (korona csakrát) is, lehetővé téve a rezonanciát a Megnyilvánulás legmagasabb energiáival.

14. A mély meditációs állapotban végrehajtott Yang-spirál rejtélye

A Yang spriál egy különleges elrendezése a résztvevőknek, ahol egy spirál alakban állnak, felváltva nők és férfiak, a 12 állatövi csillagképnek megfelelő sorrendben (kezdve a Kossal és befejezve a Halakkal). Miután ebbe a yang spriálba rendeződtek a résztvevők, megfogják egymás kezét és egy speciális meditációt végeznek, mely létrehozz egy rejtett rezonancia állapotot az ő mikrokozmoszuk és a Makrokozmosz Yang (Nap, férfias) jellegű energia-forrásai között. A Yang spirál (mely a meditációnak egy egyedi formája, és Gregorian Bivaloru jógatanár által lett kinyilatkoztatva) lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy felébresszék belső lényükben a 12 asztrális csillagkép kifinomult energiáit, ami lehetővé teszi a kozmikus Ember állapotának a megtapasztalását (melyre jellemző mind a 12 csillagjegy jellegzetességeinek és jótékony energiáinak tökéletes megnyilvánulása, amit mintegy kifinomult, erőteljes, harmonikus és teljes Egység-állapot tapasztalunk meg). A résztvevők egy ilyen Yang Spirál meditáció során értelmüket és lelküket gazdagító magas tudatállapotokat tapasztalnak meg, ami megkönnyíti a fokozatos mély kommunikációt az Atyaistennel.

15. Az Isteni csoda által indukált spirituális felszabadulás állapotának rejtélye

Az Isteni csoda által való spirituális felszabadulás állapotának rejtélye lehetővé teszi, hogy részesüljünk az Isteni Kegyelem túláradásában, mely szellemileg felemel minket és lehetővé teszi a saját pillanatnyi emberi határaink túllépését azon célból, hogy Istennel egy extatikus, mély közösségi állapotot tapasztalhassunk meg, és ez az állapot segít, hogy beléphessünk az Atyaisten rejtélyes királyságába.

16. Az Atyaistenhez való 24 órás folyamatos ima rejtélye

A 24 órás folyamatos ima rejtélye által képesek vagyunk közvetlenül kommunikálni, egy rejtélyes és kimondhatatlan belső párbeszéd révén az Atyaistennel. Ez a speciális ima abban, aki ezt gyakorolja, kiváltja az értelem összpontosulását, egyidejűleg a lélek megfelelő irányultságával. Ez belépést engedélyez a szellem birodalmába, és lehetővé teszi egy kimondhatatlan okkult rezonancia állapot létrejöttét a világ végső anyagtalan lényegével, amely az örökkévalóságban lévő Atyaisten.

17. A kifinomultan hangok (mantrák) rejtélye

A Mantrák (kifinomult rezonáló hangok) rejtélye által beléphetünk különböző rezonancia-állapotokba és mély kifinomult közösségi állapotokba bizonyos, a Makrokozmoszban létező hatalmas erőszférákkal, és lehetővé teszi a különböző univerzális energiákkal való összeolvadást (a LayaYoga-ként ismert jelenséget).

18. A Shakti állapot rejtélye

A rendkívüli, euforikus Shakti állapot rejtélye (a természet női ereje) segít minden szeretni képes, harmonikus, élettelteli (vitális), érzéki és erotikusan teljes mértékben felébredt nőt, hogy felfedje ezt a rejtett képességét az ő valódi lényében. Ezáltal minden nő képes feltárni testének rejtélyes igazságait, felébreszti jellegzetes rejtett potenciális erejét, és így kinyilatkoztatja a világegyetem (Makrokozmosz) elsöprő erejű rejtélyeit.

19. A Vira állapot rejtélye

A Vira állapot rettenetes és kimondhatatlan rejtélye (az erős, férfias, virilis spirituális hős, aki képes teljes mértékben kontrollálni megnyilvánulásait és belső állapotait) segít minden szerető, kiegyensúlyozott, harmonikus, életerős, jótékony energiákkal teli, dinamikus, önkontrollal rendelkező és teljesen kontinens (szexuális potenciálját tartósan uraló) férfit, hogy nyilvánítsa ki a benne rejlő okkult potenciált. Ezen rejtélyen keresztül minden férfi képes elmélyíteni az önmegismerés folyamatát, amíg eléri és kinyilatkoztatja a Spirituális Igazságot és felfedezi az Univerzum végső elbűvölő jellegét.

20. A dicsőséges androgén állapot rejtélye

A dicsőséges Androgén állapot rejtélyének fokozatos felébresztése és megvalósítása a beavatott ember mikrokozmoszában feltételezi a paranormális, jótékony, vitális, pszichikai, mentális és spirituális erők harmonikus aktiválását és egyesítését úgy a férfi, mint a nő mikrokozmoszában. Az a nő és az a férfi, aki követi a dicsőséges Androgén állapot rejtélyének fokozatos felébresztését, annak sikerül ily módon egyesíteni és szintetizálni mindkét polaritást (női és férfi) lényében, és így eléri a paradicsomi elsődleges állapotot. A dicsőséges Androgén állapot rejtélye magában foglal bizonyos titkos tantrikus módszereket is, amelyek által megtudjuk valósítani a tökéletes szexuális kontinenciát.

21. A szellemi példázások rejtélye

A szellemi példázások alapvető rejtélye, amelyeket szellemi vezetőnk nyújt, abban áll, hogy egy pontosan modulált kifinomult spirituális, telepatikus mezőt nyilvánít meg, a példázandó témának megfelelő specifikus rezgési frekvenciával. Ilyenkor a szellemi vezető különböző erősséggel nyilvánítja meg azt a szellemi valóságot, amit elérhetővé akar tenni mindenki számára, aki aspirál annak megtapasztalására. Az aspiráns rá kell, hogy hangolódjon (az okkult rezonancia folyamat révén) a szellemi vezető által létrehozott, modulált és kitágított kifinomult telepatikus mezőre az illető meditáció ideje alatt. A többezer éves jóga hagyománya szerint csak a Maha Sziddha Jóga rendszerhez tartozó spirituális vezető képes létrehozni ezt rendkívüli spirituális képességet, mely révén – a példázás ideje alatt – megosztja (és lehetővé teszi) megvalósításait tanítványaival.